USŁUGA OCHRONY MIENIA

P.U. "KERIM" to firma o bardzo bogatym doświadczeniu w zakresie wykonywania usług ochrony. Daje nam to solidną podstawę do profesjonalnego działania. Każdego klienta traktujemy indywidualnie i z dużą elastycznością dostosowujemy naszą ofertę do jego potrzeb. Usługa ochrony mienia świadczona przez naszą firmę charakteryzują się wysoką efektywnością jej wykonywania oraz szczególną dbałością o dobra nam powierzone.

Wieloletnia współpraca z kontrahentami, świadczy o ich zaufaniu i zadowoleniu z usług.
Zadania realizowane przez naszych pracowników obejmują kompleksowe działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa dla dóbr powierzonych. Kompleksowość ochrony polega na zintegrowanym działaniu ochrony fizycznej, systemu monitorowania i służb interwencyjnych.

Najczęściej ochrona jest realizowana na obiektach w formie całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej oraz monitorowania systemów sygnalizacji włamania i napadu.

Wykonujemy usługi polegające na ochronie:
  • osób i mienia,
  • urzędów,
  • obiektów przemysłowych (zakładów produkcyjnych),
  • obiektów handlowych (hurtowni, targowisk, hal sprzedaży),
  • obiektów mieszkalnych (mieszkań, osiedli mieszkalnych),
  • obiektów usługowych (biurowców, hipermarketów),
  • prywatnych firm i przedsiębiorstw,
  • placów budowy,
  • imprez masowych (konferencji, zjazdów, zabaw tanecznych, meczy piłkarskich),
  • i wielu innych nie wymienionych.
Ponadto służymy profesjonalnym doradztwem z zakresu ochrony osób i mienia.


Organizacja Służby Ochrony w P.U. KERIMNadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem całej Służby Ochrony w firmie sprawuje osoba posiadająca uprawnienia i pełnomocnictwo właściciela.
Na terenie właściwym dla działalności bieżący nadzór nad pracownikami ochrony sprawuje kierownik obiektów. Jest on odpowiedzialny za całość działań zabezpieczająco - operacyjnych na terenie obiektów. Na większości obiektów zatrudniamy koordynatorów. Do jego zadań należy kierowanie i bieżący nadzór nad właściwym wykonywaniem obowiązków służbowych podległych mu pracowników, a także właściwe wykorzystanie sił i środków przewidzianych do ochrony.

Podczas nieobecności koordynatora, ochroną kieruje dowódca zmiany, do którego zadań należy organizowanie służby ochrony zgodnie z planem i wytycznymi koordynatora oraz instruowanie podległych pracowników o sposobie pełnienia służby.
Organizacja pracy na poszczególnych posterunkach jest określana w szczegółowych zakresach obowiązków.

Wszyscy zatrudniani pracownicy ochrony, sprawdzani są pod względem niekaralności zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia.

Pracownicy ochrony są jednolicie umundurowani w firmowe ubrania z oznakowaniem.
Łukasz Gutkowski


PRZYKŁADOWY REGULAMIN

Realizacja: Pozycjonowanie stron